ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Tου Πολιτιστικού Σωματείου  με την επωνυμία  ‘‘ Πολιτιστικός  Σύλλογος Ενορίας « ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΑΓΙΩΝ » Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ’’, με έδρα την πόλη του Καρπενησίου και ειδικότερο το Πνευματικό Κέντρο του  Ιερού Ναού « Ευρυτάνων Αγίων », στην Περιοχή  “Πλατανιάς” Καρπενησίου.

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΙΔΡΥΣΗΕΠΩΝΥΜΙΑΕΔΡΑ

Ιδρύεται Πολιτιστικό Σωματείο με την επωνυμία ‘‘ Πολιτιστικός  Σύλλογος Ενορίας « ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΑΓΙΩΝ » Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ’’, με έδρα την πόλη του Καρπενησίου και ειδικότερο το Πνευματικό Κέντρο του  Ιερού Ναού « Ευρυτάνων Αγίων », στην Περιοχή  “Πλατανιάς” Καρπενησίου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

  ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Οι σκοποί που έχουν τεθεί από το Σωματείο είναι:

  Α)   Η ανάδειξη της Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης και η εκμάθηση Βυζαντινής Μουσικής.

  Β) Η  σύσταση και λειτουργία  Σχολής Μουσικών Οργάνων και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτήν έστω και αν ρητά δεν αναφέρεται στο παρόν.   

  Γ) 1.- « Η Διδασκαλία Παραδοσιακών ΧορώνΙστορίας Χορών και Τραγουδιών » …… Στα πλαίσια του χαρακτήρα του συλλόγου μας ως πολιτιστικού σωματείου, σκοπός του σωματείου μας θα είναι η διδασκαλία και εκμάθηση παραδοσιακών χορών από όλη την Ελλάδα τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο μέσω της εκμάθησης της ιστορίας αλλά και της διαδρομής του κάθε χορού, η συμμετοχή των μελών του σωματείου σε εκδηλώσεις με παραδοσιακούς χορούς  κατόπιν προσκλήσεώς μας, αλλά και συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής.

          2.- Η συστηματική καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Τόπου μας, με την διάσωση, την διατήρηση και προβολή των ιστορικών στοιχείων, των ιδιωματισμών της γλώσσας, των εθίμων, και παραδόσεων των κατοίκων, της αρχιτεκτονικής παράδοσης και συνολικά όλων των στοιχείων πολιτιστικής μνήμης.

        3.- Η συνεχής μέριμνα για την στήριξη και ανάδειξη σύγχρονων μορφών λαϊκής έκφρασης και δημιουργίας, που αναδεικνύουν και επιβεβαιώνουν το συνεχές του πολιτισμού μέσα στην ιστορική διαδρομή του ανθρώπου.

    4.- Η ανάπτυξη, αξιοποίηση και ανάδειξη των πνευματικών και καλλιτεχνικών δυνάμεων της περιοχής.

     5.- Η ηθική και υλική στήριξη και ενίσχυση πρωτοβουλιών, ατόμων , ομάδων, φορέων, θεμάτων που άπτονται της πνευματικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής δραστηριότητας.

    6.- Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, εκδρομών και εξορμήσεων.

    7. Η συμβολή στην εκτέλεση κοινωφελών έργων και ειδικότερα έργων εξωραϊσμού της Ευρυτανίας.

     8.- Οι κοινωνικές και Φιλανθρωπικές δράσεις με σκοπό « Τον Άνθρωπο ».

    9.- Και όλα αυτά με πνεύμα απολύτου αλληλεγγύης:

α) μεταξύ των μελών του συλλόγου

β) με τοπικούς αθλητικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους

γ) με του μορφωτικούς και πνευματικούς Συλλόγους της χώρας

δ) με αγωνιστικές λέσχες αυτοκινήτων

      Β) Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ευόδωση των σκοπών του, το Σωματείο δύναται  να συνεργάζεται και επικοινωνεί με άλλα όμοια Σωματεία της Χώρας, ανταλλάσσοντας χρήσιμές γνώμες και απόψεις.

      Γ) Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία, της λειτουργίας του διεπόμενης μόνο από τις διατάξεις του παρόντος και από την κείμενη περί Σωματείων νομοθεσία. Επέμβαση άλλων σωματείων, ατόμων φορέων ή ενώσεων στην αυτονομία του, χωρίς διάταξη νόμου που να παρέχει τέτοιο δικαίωμα, δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε κάθε φορά απορρίπτεται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών 

 Η επίτευξη των σκοπών του Σωματείου επιτυγχάνονται ενδεικτικά με τα παρακάτω μέσα:

       1.- Tην  πιστή καταγραφή, διατήρηση και εκμάθηση όλων των ειδών παραδοσιακών, λαϊκών, και σύγχρονων χορών, παραδοσιακών και νεότερων μουσικών οργάνων, εκμάθηση Βυζαντινής Μουσικής, εκμάθηση παραδοσιακών κεντημάτων, κοπτική, ραπτική, πλεκτική υφαντική, εκμάθηση μαγειρικής,- ζαχαροπλαστικής, ψηφιδωτού, ζωγραφικής αγιογραφίας, γλυπτικής, πυλογλυπτικής, ξυλογλυπτικής, χαλκογραφίας, αργυροχρυσοχοϊας, δανειστικής Βιβλιοθήκης, -αναγνωστηρίου, χορωδίας,.

2.- Την οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης, τουριστικών ή θρησκευτικών εκδρομών.

3.- Την οργάνωση Κοινωνικών δομών και παροχών, με προμήθεια διαφόρων καταναλωτικών αγαθών, – ταμείου αλληλεγγύης, τράπεζας αίματος, συμβουλευτικές –  υποστηρικτικές υπηρεσίες, και οργανωμένο ελεγχόμενο χώρο αναψυχής.

4.- Την Διοργάνωση εκθέσεων για την προβολή έργων των συμμετεχόντων σπουδαστών στα διάφορα παραδοσιακά εργαστήρια που θα οργανώνει και θα λειτουργεί το Σωματείο, καθώς επίσης και με έργα ταλαντούχων καλλιτεχνώ- δημιουργών του τόπου μας αλλά και της Ελλάδας γενικότερα.

5.- Τις συναντήσεις συσκέψεις συζητήσεις ομιλίες διαλέξεις από καταξιωμένους ειδικούς επιστήμονες με φορείς της Πόλης και όχι μόνο.

6.- Την προβολή ποιοτικών κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ.

7.- Τις συναυλίες όλων των ειδών μουσικής.

8.- Την παρουσίαση, προβολή,  ανάδειξη και επιβράβευση  νέων καλλιτεχνών, θεατρικών και μουσικών σχημάτων, ανθρώπων του πνεύματος, των γραμμάτων και όλων των μορφών τέχνης και καλλιτεχνικών τάσεων και ρευμάτων.

9.- Τις Ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, που αφορούν τον πολιτισμό, τα γράμματα, τις τέχνες, το περιβάλλον κ.λ.π. κοινωνικοπολιτικών θεμάτων.

10.- Την Έκδοση ανακοινώσεων, δελτίων Τύπου, εφημερίδας του Σωματείου περιοδικών, θεαματικών εργασιών, βιβλίων, ημερολογίων, καθώς και οποιουδήποτε εντύπου ή άλλου τεχνικού ή ηλεκτρονικού μέσου, κατάλληλου για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.

11.-Με την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας και εξέλιξης, την αξιοποίηση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και πολυμέσων, για τη διεθνή παρουσίαση και προβολή των δραστηριοτήτων του Σωματείου, όλων των φορέων που λειτουργούν νόμιμα στην περιοχή, αλλά και ομάδων κατοίκων ή μεμονομένων ατόμων, που παρουσιάζουν εξαιρετική πολιτιστική, πνευματική, περιβαλλοντική, κοινωνική ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

12.- Την Ίδρυση και λειτουργία νόμιμου Ραδιοφωνικού Σταθμού.

13.- Την δημιουργία μετά από μελέτη, θεματικών μουσείων, όπου θα συγκεντρώνεται, καταγράφεται, συντηρείται και προβάλλεται αξιόλογο υλικό και θα μπορεί να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης των γραμμάτων, των τεχνών και κάθε πολιτιστικής και περιβαλλοντολογικής συνείδησης και εκπαίδευσης των κατοίκων της Συνοικίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς.

14.- Την Οργάνωση, συντονισμό, στήριξη, προβολή και πραγματοποίηση φεστιβάλ θεματικού περιεχομένου και την καθιέρωση απονομής ετήσιων βραβείων (από εξειδικευμένη επιτροπή).

15.- Την στήριξη και παράλληλη οργάνωση αγώνων αθλητικών, μουσικής, χορού, τραγουδιού, θεάτρου, κινηματογράφου και ντοκιμαντέρ, σκακιού, κ.λ.π., με την αθλοθέτηση ανάλογων κινήτρων.

16.- Την προώθηση, συνεργασία, πολιτιστικών ανταλλαγών και τη συνύπαρξη σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πολιτιστικά δίκτυα με ομοειδή σωματεία.

17.- Την συνεργασία, επικοινωνία, αλληλοενημέρωση και αδελφοποίηση φορέων και  σωματείων του εσωτερικού και εξωτερικού, που έχουν τους ίδιους στόχους και σκοπούς. Ιδιαίτερη μέριμνα θα αναληφθεί στον τομέα αυτό, με τους απόδημους.

18.- Την διατήρηση της Εθνικής Μουσικής Παράδοσης, με τη συλλογή, μελοποίηση και  ενορχήστρωση των δημοτικών τραγουδιών μας.

19.- Την ανάπτυξη του μουσικού αισθήματος, την οργάνωση μουσικών ακροάσεων και συναυλιών, ως και την ίδρυση χορωδιών και μουσικών συγκροτημάτων.

20.- Την Βελτίωση του τεχνικού εξοπλισμού, τον εμπλουτισμό και τη συνεχή ανανέωση με αξιόλογα βιβλία για την λειτουργία οργανωμένης δανειστικής βιβλιοθήκης.

21.- Την δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία χώρων άθλησης και αναψυχής, για τους κατοίκους της περιοχής και ιδίως των νέων.

22.- Την πραγματοποίηση δημοψηφισμάτων, στα οποία θα συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι της συνοικίας, είτε είναι μέλη του Σωματείου είτε όχι, σε πολύ σοβαρά, κρίσιμα και καθοριστικά θέματα που αφορούν το μέλλον της Συνοικίας.

23.-Την λειτουργία εργαστηρίων πολιτικής σκέψης και διαλόγου, που θα αναδεικνύουν την πληρέστερη και ασφαλέστερη λειτουργία της Δημοκρατίας μας.

24.- Την εκπόνηση εμπεριστατωμένων επιστημονικών ή άλλων ερευνών και μελετών σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, Πνευματικά Ιδρύματα, Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα, σχετικά με τον πολιτισμό, τα Γράμματα, τις Τέχνες, το Περιβάλλον κ.λ.π., με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

25.- Την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων ή τη συμμετοχή του Σωματείου σε ανάλογες εκδηλώσεις άλλων Σωματείων, συναφείς με τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού, με επιδίωξη να αποκτηθεί ευρύτερη εσωτερική και διεθνή εμβέλεια.

26.-Με τη δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία, προβολή, παρουσίαση και δραστηριοποίηση θεατρικών σχημάτων, παραδοσιακών χορευτικών και μουσικών συγκροτημάτων, εντός και εκτός Χώρας, με στόχο την προβολή της Συνοικίας, της Πόλης και της παράδοσης του Τόπου μας.

27.- Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπών, βραβείων και χορηγιών.

 28.- Την μελέτη και προβολή της Ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ –διδασκαλία και προβολή της.

            2. Ως μέσο, εννοείται κάθε νόμιμο μέσο, το οποίο κατά την κρίση του Δ.Σ. θεωρείται αναγκαίο, προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του Σωματείου, ακόμη και αν δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗΕΙΣΟΔΟΣΑΠΟΧΩΡΗΣΗΑΠΟΒΟΛΗ

I. ΑΡΙΘΜΟΣΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

    1.- Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του Σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20).

     2.-. Όλα τα μέλη του Σωματείου είναι ίσα και απολαμβάνουν ίσων δικαιωμάτων. Σε καμία περίπτωση δεν απονέμονται στα μέλη ιδιαίτερα δικαιώματα. Δεν επιτρέπονται επίσης διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες μορφές διάκρισης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ωστόσο, με πρόταση του Δ.Σ. και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του «επιτίμου», σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο Σωματείο.

     Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις,  έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου.

     3.- Ο αριθμός των μελών του είναι απεριόριστος.

     ΙΙ.- ΕΙΣΟΔΟΣ

1. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα Μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό του σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο. Διατάξεις καταστατικών που περιορίζουν τον αριθμό των μελών είναι άκυρες.2. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
2. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.

ΙΙΙ.- ΑΠΟΒΟΛΗΔΙΑΓΡΑΦΗ

1.- Η αποβολή και η διαγραφή μέλους γίνονται γενικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

              2.- α) Τα μέλη υποχρεώνονται: α.- Να καταβάλουν τις προς το Σωματείο συνδρομές των, β.- Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού του Σωματείου.

              2.- β) Η παράλειψη καταβολής της ορισθείσας συνδρομής κάθε μέλους (μηνιαίας ή ετήσιας αναλόγως της ιδιότητάς του), συνεπάγεται τη διαγραφή αυτού μετά την προηγούμενη ειδοποίησή του και με σχετική προς τούτο απόφαση του Δ.Σ.

3.- Μέλος που διαγράφηκε για οφειλές συνδρομής προς το Σωματείο δεν ξαναγράφεται χωρίς την προηγούμενη καταβολή των οφειλών και την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.

4.- Κάθε μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του Σωματείου ή δημιουργεί  προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με το κύρος και τα συμφέροντα του Σωματείου, αποβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της, η οποία αποφαίνεται οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Α. Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Να καταβάλλουν έκτακτες εισφορές αν αυτό αποφασιστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου.

β) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, να γνωστοποιούν στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μεταβολή στην υπαλληλική των σχέση (λύση, μετάθεση κ.λ.π.) και γενικά να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Σωματείου και της Σωματειακής Νομοθεσίας.

Β. Απαγορεύσεις στα μέλη:

Απαγορεύεται στα μέλη του Σωματείου:

Να έχουν συνδικαλιστική δράση αντίθετη με τους σκοπούς του Σωματείου.

Γ. ΑποχώρησηΔιαγραφή μελών

α) Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από αυτό. Η αποχώρησή του πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου πριν τρεις μήνες και ισχύει για το τέλος του λογιστικού έτους. Ειδικότερα ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορεί να αποχωρήσει όταν συνταξιοδοτείται και όταν το ζητήσει ο ίδιος.

β) Επίσης κάποιο μέλος μπορεί να διαγραφεί για οποιονδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο, όπως για δράση που γενικά βλάπτει τα συμφέροντα του Σωματείου, γίνεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Γ. Δικαιώματα μελών:

Τα μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν τα όργανα του Σωματείου, τη Διοίκηση, Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους στην Δευτεροβάθμια Οργάνωση (Ομοσπονδία) του κλάδου, και να εκλέγονται. Επίσης τα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου και να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια, εξυπηρέτηση και αλληλοβοήθεια που παρέχεται νόμιμα απ’ αυτό.

ΑΡΘΡΟ 6ο

 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κάθε μέλος που η δράση του είναι αντίθετη προς τους σκοπούς, τα συμφέροντα του Σωματείου ή που εμποδίζει με τρόπο το έργο των οργάνων αυτού, ή την εκτέλεση των αποφάσεών του, ή που η διαγωγή του γενικά είναι αντίθετη με τις υποχρεώσεις του σαν μέλος του Σωματείου, υπόκειται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις, που επιβάλλονται σ’ αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αφού προηγούμενα κληθεί σε έγγραφη απολογία. Εάν δεν υποβληθεί έγγραφη απολογία ή δεν υποβληθεί μέσα σε εύλογο χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και χωρίς αυτή.

Οι πειθαρχικές κυρώσεις είναι:

α)  προσωρινή διαγραφή μέχρι ένα έτος ή

β) οριστική διαγραφή για πολύ σοβαρές παραβάσεις.

            Οι ποινές επιβάλλονται μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

      Το υπό κατηγορία μέλος μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία για να υποστηρίξει την αθωότητά του. Αν παραδώσει τα στοιχεία αυτά στο Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται να λάβει απόδειξη.

            Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια διαδικασία. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, δηλαδή θα πρέπει να μνημονεύει τόσο τα άρθρο του καταστατικού, όσο και το παράπτωμα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του σωματείου είναι :

α) Οι ετήσιες συνδρομές των Ιδρυτικών Μελών, στο ποσό που θα αποφασίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Το δικαίωμα εγγραφής κάθε νέου μέλους.
γ) οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών,
δ) Οι δωρεές, οι ενισχύσεις του κράτους και του Δήμου, οι χορηγίες άλλων Νομικών Προσώπων και γενικά τρίτων, οι κληροδοσίες, οι κληρονομιές, οι επιχορηγήσεις.
ε) Τα έσοδα από εκδηλώσεις ή εράνους, που περιέρχονται νόμιμα στο ταμείο   

τουΣυλλόγου.
στ) Οι πόροι από τις συμβάσεις για χορηγίες ή διαφημίσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιτρέπονται, για την ανάπτυξη της δραστηριότητας του συλλόγου. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων του για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.
 ζ) Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το σωματείο σε ενέργειες που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές.

η) Χορηγία. Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να συνάπτει με άτομα ή επιχειρήσεις συμβάσεις χορηγίας μέσα στα πλαίσια των νόμων, για την καλύτερη διευκόλυνση των σκοπών του.

στ) Χοροεσπερίδες και λαχειοφόρες κληρώσεις.

            Αυτές πάντως δεν μπορούν να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη της τριετίας για να μην δεσμεύουν το νεοεκλεγέν Δ.Σ. Λήγουν δε, με τη λήξη της θητείας του. Ο όρος αυτός αναφέρεται ρητά σε σύμβαση χορηγίας μεταξύ του Δ.Σ. και του χορηγού.

            Κάθε φορά είσπραξης το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να εγγράψει το σχετικό ποσό σε βιβλίο γραμματίου είσπραξης που διατηρεί.

            Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτιέται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του, μόνο μετά από απόφαση της Γ.Σ.

            Τα κεφάλαια του σωματείου διατίθενται μόνο μετά από δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά αυτού για τους σκοπούς του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακριβή ποσά των συνδρομών των ιδρυτικών μελών, το ποσό της εγγραφής νέου μέλους, αλλά και κάθε άλλη (τακτική ή έκτακτη, μηνιαία ή ετήσια ) εισφορά προς το σύλλογο, που θα γίνεται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του, στα πλαίσια των δράσεών του, θα εξειδικεύεται επακριβώς με απόφαση του Δ.Σ, η οποία θα λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  1.- Το σωματείο διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα, Ταμία.

  2.- Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών, ορίζεται σε τρία (3) μέλη, που αναπληρώνουν τα παραπάνω τακτικά, όταν απουσιάζουν για λόγους ασθενείας ή για άλλη δικαιολογημένη αιτία.

   3.- Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2ετής), λήγουσα την 30 Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, ανεξαρτήτως του χρόνου εκλογής τους και τα μέλη του προέρχονται από τα μέλη του σωματείου.

  4.- Μέσα σε  δέκα (10) ημέρες μετά την Γ.Σ. της εκλογής, συνέρχεται το εκλεγέν Δ.Σ. και συγκροτείται σε σώμα, με την εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Ταμία.

   5.-  Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία,  όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.  

   6.- Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση του Σωματείου και την δικαστική και εξωδικαστική αντιπροσώπευσή του ενώπιον κάθε αρχής,  την διοίκηση  της περιουσίας του εκτός της ακίνητης για την οποία αρμόδια είναι η Γ.Σ, καθώς και για τις υποθέσεις εκείνες που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.

  7.- Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον τρίμηνο, τακτικά και όσες φορές επιθυμεί εκτάκτως. Μέλος απουσιάζων αδικαιολόγητα επί πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται παραιτηθέν και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

  8.- Κενές θέσεις Συμβούλων δημιουργηθείσες για οποιονδήποτε  λόγο, αναπληρώνονται από τους κατά σειρά εκλογής εκλεγέντες αναπληρωματικούς.

  9.- Το Δ.Σ. σε περίπτωση παραβάσεων των μελών μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές:

 (α) Της έγγραφης παρατήρησης.

 (β) Της αυστηρής έγγραφης παρατήρησης

 (γ) Της οριστικής διαγραφής, υποκείμενης στην έγκριση της Γ.Σ.

        Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να κοινοποιεί την παραπάνω τιμωρία στην αρμόδια Ένωση ή Ομοσπονδία που δημιουργήθηκε ή τυχόν θα δημιουργηθεί στο μέλλον.

         Κανένα μέλος ή αθλητής δεν μπορεί να τιμωρηθεί χωρίς προηγούμενα να απολογηθεί στο Δ.Σ.  προφορικά ή εγγράφως, αφού προηγουμένως κληθεί προς τούτο από το Δ.Σ..

  10.-  Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, υπηρεσιών, έργου, προμηθειών με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. με τις συζύγους, με  τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

  Η ιδιότητα μέλους  είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες του τις εκδηλώσεις, υποχρεώνεται να γνωστοποιεί στο ΔΣ όλες τις ενέργειές του. Συγκαλεί με απόφασή του το ΔΣ, τις έκτακτες ή τακτικές ΓΣ. Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ, υποχρεούμενος να συγκαλεί αυτό και έκτακτα, εφόσον δύο από τους συμβούλους ζητήσουν με αίτησή τους την σύγκλησή του και με σχετικά θέματα. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ. Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμία, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο, προς τον οποίο μετά από απόφαση του ΔΣ δίνει εντολή για κάθε δαπάνη. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του σωματείου και φροντίζει γενικά για την προαγωγή και ανάπτυξη του σωματείου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ και αυτόν όποιος με απόφαση του ΔΣ ορίζεται.  

Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των Γ.Σ, υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του σωματείου. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο αναπληρωτής γραμματέας και αυτόν ένας από τους συμβούλους οριζόμενος από το ΔΣ. Ο Αναπληρωτής Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ, τηρεί τα αρχεία του σωματείου, γενικά δε βοηθάει το ΓΓ στα καθήκοντά του.   

Γ. ΤΑΜΙΑΣ

        Ο Ταμίας κρατεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του σωματείου. Ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφει και ο Πρόεδρος, τα δε εντάλματα πληρωμών υπογράφει επίσης ο Πρόεδρος. Επί των ενταλμάτων πληρωμών πρέπει επίσης να αναγράφονται ο αριθμός της απόφασης του ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Συντάσσει καταστάσεις της ταμιακής κίνησης, υποβάλλων αυτές στο ΔΣ κατά το τέλος κάθε τετράμηνου. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει τα έσοδα και τα έξοδα με τις σχετικές δικαιολογητικές αποδείξεις. Ο Ταμίας υποχρεώνεται να καταθέτει σε λογαριασμό της Τράπεζας στο όνομα του σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση ένα ποσό που καθορίζεται κάθε φορά από το ΔΣ, ανάλογα των προβλεπόμενων τρεχουσών αναγκών. Ο Ταμίας υποχρεώνεται να θέτει στη διάθεση του ΔΣ, προς έλεγχο το ταμείο του, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

        Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και ενημερώνει το ΔΣ περί των καθυστερούμενων οφειλών. Ο Ταμίας με τον Πρόεδρο, αναλαμβάνουν όλες τα υφιστάμενες καταθέσεις.  

         Οι σύμβουλοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελούν τα υπ’αυτού ανατιθέμενα σε αυτούς ειδικά καθήκοντα.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

          Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του σωματείου, που εκλέγεται από την Γ.Σ, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει θητεία τριών ετών και σκοπό έχει να εποπτεύει και να ελέγχει τις πράξεις του ΔΣ και του Ταμία, ιδιαίτερα δε να προβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και με τις αποφάσεις της ΓΣ. Έχει δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του σωματείου και να ζητάει οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει έκθεση περί της διαχείρισης του ΔΣ και υποβάλλει αυτή στην ΓΣ. Η Ελεγκτική Επιτροπή κατά τη πρώτη μετά την εκλογή αυτής συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Η Γενική Συνέλευση αποτελείται μόνο από τα τακτικά μέλη του σωματείου.  Συγκαλούνται τουλάχιστον δύο τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, κάθε έτος, η πρώτη, το πρώτο 10ήμερο του μηνός Οκτωβρίου με θέμα την έγκριση του οικονομικού απολογισμού του έτους και προϋπολογισμό του επόμενου έτους και η δεύτερη, τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους, έκτακτα δε εφόσον αποφασίσει αυτό το Δ.Σ. ή το 1/5 των μελών ζητήσει αυτό με έγγραφη αίτηση, αναγράφουσα τα συζητητέα θέματα. Οι έκτακτες Γ.Σ. πρέπει να συγκαλούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ο αριθμός των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων δύναται να είναι απεριόριστος.

  2.-  Η  Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει  έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται το μισό συν ένα (50% + 1) των μελών, που πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

  3.- Αν η Γ.Σ. δεν έχει απαρτία, καλείται εκ νέου το πολύ εντός οκτώ ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνέλευσης. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών. Και για τις δύο περιπτώσεις μπορεί να αποσταλεί μια πρόσκληση προς τα μέλη ή να αναρτήσει την πρόσκληση στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Συλλόγου.

  4.- Η πρόσκληση της Γ.Σ. περιλαμβάνει τον τόπο, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα ημερησίας διάταξης, γνωστοποιείται μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για την πραγματοποίηση της συνέλευσης.

  5.- Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Απόφαση για θέμα μη αναγραφέντος στην πρόσκληση  είναι άκυρη, εκτός εάν τεθεί και εγκριθεί να συζητηθεί εκτός ημερησίας διατάξεως.

  6.- Η Γ.Σ. των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του. Η Γ.Σ. εκλέγει εντός του δευτέρου 15θήμερου του μήνα Σεπτεμβρίου κάθε τριετίας την διοίκηση για τρία έτη και εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της διοίκησης.

  7.- Την Γ.Σ. διευθύνει τριμελές προεδρείο που εκλέγεται με ψηφοφορία των παρισταμένων μελών. Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να προεδρεύσει της Γ.Σ.

  8.- Στην ίδια Γ.Σ. εκλέγεται εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) μέλη καθώς και δυο (2) αναπληρωματικά. Η εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται οποτεδήποτε να προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών του Σωματείου, υποβάλλει δε στην Γ.Σ. έκθεση επί του ενεργηθέντος ελέγχου της διαχείρισης αυτού.

  9.- Η Γ.Σ. αποφασίζει περί τροποποιήσεως του καταστατικού και της διάλυσης του Σωματείου. Κατ’αυτή απαιτείται η παρουσία του μισού συν ένα τουλάχιστο των μελών (50%+1) και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

 10.- Η Γ.Σ ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

 ΒΙΒΛΙΑ

Το Σωματείο διατηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α.-  Μητρώο μελών

β.-  Πρακτικά συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ.-  Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ.-  Εσόδων-εξόδων

ε.-  Περιουσιακών στοιχείων

στ.- Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων..

Τα βιβλία, πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από τον Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

      ΑΡΘΡΟ 13ο

Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

1.- Στις αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο κατέρχονται συνδυασμοί υποψηφίων από διάφορες παρατάξεις καθώς και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Κάθε συνδυασμός ή ανεξάρτητος υποψήφιος υποχρεούται να παρουσιάσει πρόγραμμα πραγμάτωσης των σκοπών του Σωματείου. Αν οι υποψήφιοι είναι μεμονωμένα άτομα αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με απόλυτη αλφαβητική σειρά των επωνύμων.

2.- Εκλογικό σύστημα ορίζεται απ’τη Γενική Συνέλευση είτε το πλειοψηφικό είτε η απλή αναλογική, ψηφίζοντας μόνο ένα πρόγραμμα. Ο τύπος της απλής αναλογικής καθορίζεται κάθε φορά στη Γενική Συνέλευση.

3.- Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να θέσουν μέχρι επτά  (7) σταυρούς προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο.

4.- Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη Πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και δύο αναπληρωματικά μέλη. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή ψήφων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά της επιτυχίας τους. Για όλα τα ανωτέρω συντάσσεται πρακτικό.    

 ΑΡΘΡΟ 14ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

 Ο προϋπολογισμός του σωματείου, καταρτίζεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου και ο απολογισμός εντός του μηνός Αυγούστου του ιδίου έτους, ήτοι πριν την σύνταξη του Προϋπολογισμού. Το Σωματείο υποχρεούται να συντάσσει κάθε έτος και ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΙΑΛΥΣΗ   ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Για τη διάλυση του Σωματείου ισχύουν όσα προβλέπονται στις διατάξεις 103-106 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του μετά την εκκαθάριση περιέρχεται στο Φιλόπτωχο Ταμείο του Ιερού Ναού « EΥΡΥΤΑΝΩΝ ΑΓΙΩΝ  » Καρπενησίου.

         

ΑΡΘΡΟ  16ο

Σ Φ Ρ Α Γ Ι Δ Α – Ε Μ Β Λ Η Μ Α

 Το Σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα, που φέρει εντός του κυκλικού περιγράμματος, στην εξωτερική καμπύλη αυτού τις λέξεις «  Πολιτιστικός  Σύλλογος Ενορίας « ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΑΓΙΩΝ », στην εσωτερική καμπύλη τις λέξεις  « Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ  και « ΄Έτος Ιδρύσεως 2013 » και εντός  του κύκλου το έμβλημα, που απεικονίζει την εικόνα του Μάρκου Μπότσαρη, μέχρι το μέσον του σώματός του.

ΑΡΘΡΟ  17ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

     Το Σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των άρθρων 78-106 του Αστικού Κώδικα και σε κάθε άλλη σχετική διάταξη, ανεξαρτήτως αν δεν μνημονεύεται στο παρόν.

      Όλα τα μέλη του Σωματείου είναι ίσα και απολαμβάνουν ίσων δικαιωμάτων. Σε καμία περίπτωση δεν απονέμονται στα μέλη του ιδιαίτερα δικαιώματα.

      Κάθε περίπτωση μη προβλεπόμενης υπό του παρόντος καταστατικού, θα ρυθμίζεται από τις Γ.Σ. τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων των κειμένων νόμων.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από δέκα οκτώ (18) άρθρα συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας διάταξης, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Ιδρυτική πρώτη (1) Γενική Συνέλευση την έκτη (6η) Οκτωβρίου του έτους  2013. Το καταστατικό θα ισχύει από την εγγραφή του στα τηρούμενα Βιβλία των Σωματείων του αρμοδίου Δικαστηρίου του Ν. Ευρυτανίας, αφού λάβουν όλες τις νόμιμες διατυπώσεις.-

Καρπενήσι  6η  Οκτωβρίου  2013

Για την Γενική Συνέλευση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Copyright © 2018 evrytanesagioi.gr. All Rights Reserved