Βυζαντινή Θεοτόκε Παρθένε Γεωργιάδου

Σχολῆ Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου “Δημήτριος Κυφιώτης”. Ἐξετάσεις Ιουνίου 2011 (παιδικό τμήμα).

Στίχοι ἀπὸ τὴν ἀργὴ δοξολογία Γεωργίου Βιολάκη, ἦχος πλάγιος του α΄ πενταφώνου.

Ἔτος ἱδρύσεως 2004, Διευθυντής: π. Λάμπρος Ἀνδρεάκης. Διδάσκοντες: π. Κων/νος Λιάπης, Ἠλιόπουλος Ἀναστάσιος.

Πληροφορίες-ἐγγραφές: Ἀνδρεάκης Ἰωάννης. τηλ. 22370-22191, Fax: 22370-23993.

Το βίντεο δημιουργήθηκε με το Nero Vision.

Υπεύθυνος για τη μεταφόρτωση: Ηλιόπουλος Αναστάσιος, Ιούλιος 2012.

Copyright © 2018 evrytanesagioi.gr. All Rights Reserved