Ο Ναος

῾Ο ναός θεμελιώθηκε τό ἔτος 1989 ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου πατρός ᾿Ιακώβου Παντελίδου – ἐφημερίου τότε τοῦ ῾Ι. Ν. Παναγίας Καρπενησίου. ᾿Εγκαινιάστηκε ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου κ.κ. Νικολάου τό ἔτος 2002 τήν 25ην Αὐγούστου· στήν ῾Εορτή τῆς Συνάξεως τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ, μέ τά ἱερά λείψανα τῶν Μεγάλων Μαρτύρων Γερασίμου τοῦ Μεγαλοχωρίτου, Προκοπίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος καί τοῦ ῾Αγίου Μάρτυρος Τρύφωνος.

Στό μέχρι τώρα διάβα τοῦ χρόνου, ὡς ἐφημέριος τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῶν Εὐρυτάνων ῾Αγίων, ὅπου μέ ἀξίωσε ὁ Κύριος νά ἱερουργῶ, εὐτύχησα νά ἔχω στό πλευρό μου κτήτορες εὐλαβεῖς καί ἀφιλοχρήματους, ἐπιτρόπους ἐργατικούς καί δραστήριους, κυρίες τοῦ φιλοπτώχου φιλανθρώπους καί εὐαίσθητες, ἱεροψάλτες ἱκανούς καί καλλικέλαδους, εὐεργέτες εὐσεβεῖς καί γενναιόδωρους, ἀφιερωτές πολλούς καί πλούσιους στό ταμεῖο τῆς καρδιᾶς.

Σέ ὅλους αὐτούς ἐκ βάθους καρδίας ἀπευθύνω ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ γιατί χωρίς τή δική τους συνδρομή, προσφορά καί χορηγία δέν θά εἶχε καταστεῖ δυνατόν νά ἀπολαμβάνουμε σήμερα, σέ τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αὐτό τό καύχημα τῆς πόλης, τόν περικαλλῆ ναό μας. Νιώθω τήν ἀνάγκη νά μνημονεύσω ἐδῶ τά ὀνόματά τους.

†῎Ετι δεόμεθα ὑπέρ μακαρίας μνήμης
τῶν κεκοιμημένων ἐπιτρόπων
†Γεωργίου Πεταρούδη
†᾿Αγησιλάου ᾿Αποστόλου

῎Ετι δεόμεθα ὑπέρ ἐλέους ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας καί σωτηρίας τῶν δούλων Σου κτητόρων καί ἐπιτρόπων,

Δημητρίου Καραγιάννη Δημητρίου Χαβέλου
᾿Αθανασίου Κλεφτοσπύρου Μαρίας ᾿Αναστασάκη
᾿Αθανασίου Κοντογεώργου Πηνελόπης Γκορόγια
Κωνσταντίνου Κουρκούτα ῾Ελένης Μαλάτου
Γεωργίου Λάππα Ξανθῆς Μανέλα
Σεραφείμ Μαλάτου ᾿Αγαθῆς Σαπούνη
Δημητρίου Σαπούνη Δέσποινας Τσιούλου
Ιωάννη Δαράβαλη Σπυριδούλας Χαβέλου

᾿Αθανασίου Κανίογλου Καί πάντων τῶν διακονούντων καί διακονησάντων εἰς τό πνευματικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τῆς νεοσυσταθείσης ἐνορίας τῶν Εὐρυτάνων ῾Αγίων.

῎Ετι δεόμεθα ὑπέρ ἐλέους ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας καί σωτηρίας τῶν δούλων Σου Μεγάλων Εὐεργετῶν

Φωτίου Χειλᾶ
Μαρίας Τσιαμτσούρη – Χειλᾶ, Συλλόγου Εὐρυτάνων ᾿Αμερικῆς τὸ «Καρπενήσι»
Καί ὧν τά ὀνόματα Κύριος οἶδε

Καί τῶν διακονούντων ἐν τῷ ἀναλογίῳ

Δημητρίου Τσιτσάνη
᾿Ιωάννου ᾿Ανδρεάκη
᾿Αναστασίου ῾Ηλιόπουλου μετά τοῦ
ὑπ’ αὐτόν χοροῦ

 

Copyright © 2018 evrytanesagioi.gr. All Rights Reserved