Μεγαλοι Δωρητες

1). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΤΑΣΙΟΥ

2). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ

3). ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΧΕΙΛΑ – ΤΣΙΑΜΤΣΟΥΡΗ

φώτο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ

Οικογένεια Δημητρίου & Ελένης Τάσιου

Copyright © 2018 evrytanesagioi.gr. All Rights Reserved