Βυζαντινή Θεοτόκε Παρθένε Γεωργιάδου

Θεοτόκε Παρθένε, Θεοδοσίου Γεωργιάδου. Σχολῆ Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου "Δημήτριος Κυφιώτης". Ἐξετάσεις Ιουνίου 2011 (παιδικό τμήμα).
Στίχοι ἀπὸ τὴν ἀργὴ δοξολογία Γεωργίου Βιολάκη, ἦχος πλάγιος του α΄ πενταφώνου.
Ἔτος ἱδρύσεως 2004, Διευθυντής: π. Λάμπρος Ἀνδρεάκης. Διδάσκοντες: π. Κων/νος Λιάπης, Ἠλιόπουλος Ἀναστάσιος.
Πληροφορίες-ἐγγραφές: Ἀνδρεάκης Ἰωάννης. τηλ. 22370-22191, Fax: 22370-23993.
Το βίντεο δημιουργήθηκε με το Nero Vision.
Υπεύθυνος για τη μεταφόρτωση: Ηλιόπουλος Αναστάσιος, Ιούλιος 2012.