Φορητές Εικόνες

Φορητή εικόνα από τις πρώιμες των Ευρυτάνων Αγίων, που απεικονίζονται 10 άγιοι. Βρίσκεται στο Ιερό του ναού Της Αγίας Τριάδας Καρπενησίου.

Η 2η εικόνα συμπεριλαμβάνει τον Άγιο Ιωάννη εξ Αγράφων, και οι Άγιοί μας αριθμούνται πλέον σε δεκατρείς.