10204 - Ύμνοι Σαρακοστής και Μεγάλης Εβδομάδας, από τον Μοναχό Ιάκωβο Αγιορείτη

6 Φεβ 2018
ΥΜΝΟΙ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟ ΙΑΚΩΒΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ


Ὁ πρωτοψάλτης τοῦ Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἐξέδωσε ἕνα ψηφιακὸ δίσκο μὲ ὕμνους ἀπὸ τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα.

Πρόκειται γιὰ ἀποσπάσματα ζωντανῶν ἠχογραφήσεων  ἀπὸ συναυλίες πούπραγματοποιήθηκαν στὴν αἴθουσα τῆς Φιλαρμονικῆς στὴν Ἁγία Πετρούπολη τὸ 2012, καὶ στὸ καθεδρικὸ ναὸ τῆς Ρίγας τὸ 2017.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν ἐκδότη

στὸ τηλέφωνο 6943260246
καί στό e-mail: monahosiakovos@gmail.com